• 14 novembra, 2015

    Fotografiranje dogodkov Poslovni, družabni ali promocijskih dogodki so ključen del poslovnega in družabnega dogajanja – z njimi podjetja svoje izdelke, dejavnost ali načela predstavljajo in približajo širši javnosti, potencialnim končnim kupcem ali pa